Lietošanas noteikumi

1. Sīkdatnes (cookies)

Lapa izmanto sīkdatnes. Sīkāka informācija ir pieejama tīmekļa vietnes sadaļā – Par cookies.

2. Autortiesības

Viss TVPlay saturs ir aizsargāts ar starptautisko intelektuālā īpašuma likumu. Visas autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz pakalpojumiem vai tīmekļa vietnes saturu pieder licenzētajam operatoram. Lietotājs ir atbildīgs par savām vai lietotāja, kas izmanto viņa lietotājvārdu un paroli, darbībām, izmantojot tīmekļa vietnes sniegtos pakalpojumus, kas nav paredzēti personīgai lietošanai. Lietotājam ir jāievēro autortiesības un citi tiesību akti, kas aizsargā pieejamo tīmekļa vietnes saturu.

Par lietotāja darbības pārkāpumu, ja tas nav atļauts, uzskata satura lejupielādi, kopēšanu, satura izplatīšanu, darbu reproducēšanu, kā arī satura padarīšanu pieejamu jebkādā veidā trešajām personām.

Noteikumu pārkāpuma gadījumā pret lietotāju var tikt uzsākts kriminālprocess.

3. Drošība

Lietotājs nedrīkst izmantot tīmekļa vietni tādos veidos, kas var sabojāt, atslēgt, pārslogot un pasliktināt tīmekļa vietnes darbību vai traucēt citiem lietotājiem piekļūt pie tīmekļa vietnes satura un sniegtajiem pakalpojumiem. Lietotājs nedrīkst saņemt jebkādus materiālus vai informāciju, kas nav tieši pieejama vai nodrošināta ar interneta starpniecību.

4. Saites uz citiem interneta resursiem

TVPlay satur tīmekļa saites uz citām interneta mājas lapām. Operators nav atbildīgs par šajās mājas lapās esošo informāciju un/vai to funkcionalitāti.